* задължителни полета

С действията по кандидатстване за съответната позиция, Вие доброволно се съгласявате да ни предоставите личните си данни в обем, посочен в CV или друга форма за кандидатстване, както и такава, съдържаща се в електронното съобщение, чрез което изпращате CV-то. ЕОС Матрикс ЕООД декларира, че е приведен в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и приложимото българско законодателство за защита на личните данни. Вие доброволно се съгласявате, че при несключване на трудов договор с Вас, предоставените от Вас лични данни ще бъдат съхранявани в нашата банка кадри за срок от 3 (три) години за целите на повторен подбор и с цел улесняване на процеса при бъдещо кандидатстване.
Уведомяваме Ви, че предоставените ни лични данни ще бъдат използвани само и единствено за целите на процедурата по подбор на кадри и декларираме, че предоставените ни лични данни няма да бъдат използвани за никаква друга цел, освен посочената. Повече за политиката ни за защита на личните данни можете да видите в Политика за защита на лични данни при подбор.
Информираме Ви, че можете да оттеглите даденото съгласие по всяко време, като оттеглянето няма да наруши и промени законосъобразността на обработването.