Навиците на плащане в Европа – изследване на EOS (част 1)

За 11-та поредна година международната финансова група EOS Group (от която е част ЕОС Матрикс) проведе проучване на навиците на плащане в Европа. В изследването взеха участие 3 400 компании от 17 европейски държави. Целта му е да изследва навиците на плащане както на бизнеса, така и на гражданите. Да дефинира последиците от несъбраните вземания и значението на събирането на вземания за бизнеса. Проучването изследва тенденциите в тази насока, правейки съпоставка с данните от предходни години.

Навици на плащане
Към 2018-а година, данните за България сочат, че 76% от издадените фактури се плащат навреме. От останалите 24%, 20% плащат задълженията си със забавяне, а 4% от фактурите се отписват поради невъзможност да бъдат събрани. В сравнение с 2014-а година има подобрение при всеки един показател, като средното забавяне на плащанията се е подобрило с цели 11 дни.

Причините за просрочването на плащанията са различни от страна на бизнес клиентите и на физическите лица. Топ 3 причините за бизнеса са: клиенти, които не плащат, използването на кредити към доставчици и недостатъчен капацитет. Немалък е процентът на умишлено неизвършените плащания – цели 34%.

При физическите лица на първо място се нареждат временните проблеми с паричния поток. Другите задължения, които за потребителя може да са с приоритет, също представляват голям процент сред причините за просрочените плащания. В 53% от случаите се касае за небрежност, а при 39% – за умишлено неплащане.

Последици от несъбраните вземания
Сред основните последици за фирмите от просрочени вземания е намаление на печалбата – при 57% от анкетираните. Недостигът на ликвидност и по-високите разходи за лихви, също са сред водещите последици за компаниите. Расте и процентът на фирмите, които се чувстват заплашени от фалит – цели 26%. Мерките, които взимат фирмите, за да спасят бизнеса си, са различни – ограничаване на инвестициите, съкращения и замразяване на подбора на нови служители и увеличение на цените.

В следващата част ще проследим как партньорството с колекторски компании спомага за редуциране нивата на просрочени вземания и какви са тенденциите, наблюдавани по отношение на навиците на плащане в Европа.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *