Навиците на плащане в Европа – изследване на EOS (част 2)

Международната финансова група EOS Group, със своето представителство в България в лицето на ЕОС Матрикс, представиха данните от ежегодното проучване, свързано с навиците на плащане в Европа, за 2018г. В първата част обърнахме внимание на нивата на просрочени вземания при гражданите и при бизнеса, кои са най-често изтъкваните причини за просрочване на плащанията и какви са последиците за компаниите от несъбраните вземания.

В продължение на това, ще разгледаме как партньорството с колекторски компании помага за разрешаването на проблемите, свързани с просрочени вземания.

Партньорство с колекторска агенция ЕОС Матрикс
Със сигурност използването на професионални услуги по събиране на вземания има положителен ефект върху паричния поток при компаниите, които са изправени пред рисковете, описани в част 1.

Според данните от проучването „Навици на плащане в Европа“- 2018, 11.1% от оборота на българския бизнес е бил възстановен от външни доставчици на услуги за събиране на вземания. Компаниите разпределят тези средства за уреждане на собствени задължения, но не само. Върнатите пари им дават възможност да запазят вече съществуващите или дори да разкрият нови работни позиции, а също и да разширят бизнеса си. 33% от компаниите инвестират в научна и развойна дейност, а 26% – на финансовите пазари. В същото време, партньорството с колекторска компания освобождава значителен вътрешен ресурс в компанията, който може да бъде съсредоточен в основната ѝ дейност.

Компаниите за събиране на вземания насърчават добрите навици на плащане в обществото, с което 66% от компаниите в България, ползващи външен доставчик за управление на вземанията, биха се съгласили.

Тенденции
Като цяло се наблюдават положителни тенденции при навиците на плащане, като за 2018-а година българските компании отчитат най-добрите си показатели по редовност на плащанията за последните 5 години. 76% от издадените фактури се плащат в уговорения срок (при средно 78% за Източна Европа и 74% за България през 2017 г.), 20% се плащат със закъснение (при 22% година по-рано), а 4% се отписват поради невъзможността да бъдат събрани изобщо (показателят не отчита промяна спрямо 2017 г.).

При гражданите се наблюдава спад в просрочието с цели 5 пункта спрямо предходната година. Бизнесът също отбелязва подобряване на навиците на плащане спрямо предходната година с 2 пункта.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *